BẢNG GIÁ

Mức lương giúp việc theo giờ
Lương quý khách trả trực tiếp các bạn sinh viên.
Mức lương dao động từ 20k đến 25k/h hoặc theo tháng như sau:
- Ngày làm 3 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 7, Nghỉ chủ nhật - Lương 1,7 Tr
- Ngày làm 4 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 7, Nghỉ chủ nhật - Lương 2 Tr
Nếu các mẹ yêu cầu làm cả chủ nhật thì có thể thỏa thuận thêm với các bạn.
Comments